หลักสูตรของนายโน๊ตที่เปิดรับอยู่สมัครขณะนี้ (9Notes's Courses)
วิชา สำหรับ วันที่เรียน จำนวนวัน จำนวนเงิน เปิด เหลือ
ในบทเรียนนี้จะอธิบายถึง LotusScript และแนะนำเกี่ยวกับการใช้ Syntax เช่น การเก็บค่าในตัวแปร ,การ Comment Code และ การใช้ Lotus Script debugger ที่จะ Track down e...
เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน Admin บน Lotus Domino Server และ Lotus Notes Client เป็นหลักสูตรแรกที่ใช้คู่มือการสอนเป็นฉบับภาษาไทยให้ทุกท่านส...
06/11/2013
เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน Developer คำสั่งต่างๆเช่น Formula และ การใช้ Functions ต่างๆ แบบ Basic พร้อมทั้งสร้างพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ถ...
ท่านจะสามารถทำ Configuration Lotus Domino ในระดับ Advance ซึ่งบางส่วนไม่สามารถหาเรียนในตำราทั่วไปได้ โดยเนื้อหาจะไม่ได้เน้นไปในส่วนของ Feature ใหม่ที่มีมากับ Ve...
06/15/2013, 06/16/2013
ท่านจะสามารถทำ Configuration Lotus Domino ในระดับ Advance ซึ่งบางส่วนไม่สามารถหาเรียนในตำราทั่วไปได้ โดยเนื้อหาจะไม่ได้เน้นไปในส่วนของ Feature ใหม่ที่มีมากับ Ve...
06/16/2013 12:00:00 AM
เป็น Course ที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน Admin บน Lotus Domino Server และ Lotus Notes Client บน Opensource Platform ซึ่งเหมาะกับสภาวะการณ์ปัจจุบันที่ทุก...
เป็นหลักสูตรที่ได้รับออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งาน (User) ได้สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆบน Lotus Notes 8.5 ได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้สอนวิธีการใช้งานจะเป็นฉบับภาษาไทยทั...
คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ที่มีมากับ Lotus Domino Version 8.x เช่น Domino Attachment and Obje...
เป็นหลักสูตรที่เน้นในการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการออกแบบระบบ workflow ให้เหมาะกับองค์กรและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และสามารถที่จะรองรับกับการ...
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ ของ Lotus Traveler, Lotus Sametime และ Lotus Quickr - Lotus Traveler ซอฟต์แวร์ช่วยขยายความสามาร...
ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะสามารถสร้าง Domino Application ที่เป็นลักษณะของ Workflow Application โดยการใช้ Lotus Workflow Tool มาช่วยในการพัฒนาทำให้การพัฒนาเป็นไปด้วย...
This course is a hands-on introduction to the basic skills of working in the IBM Lotus Domino Designer 6 development environment. Through instructor lecture and...
03/10/2014, 03/11/2014, 03/14/2014
This course is a hands-on introduction to the basic skills of working in the IBM Lotus Domino Designer 6 development environment. Through instructor lecture and...
03/11/2014 12:00:00 AM
This course is a hands-on introduction to the basic skills of working in the IBM Lotus Domino Designer 6 development environment. Through instructor lecture and...
03/14/2014 12:00:00 AM
Through lecture/demonstration and hands-on exercises, this course provides students with the skills to use JavaScript in the Domino R5 environment, to extend th...
 Page 1 of 2Next »