เปิด View แล้วบังคับให้แสดงช่อง Search อัตโนมัติ ทำได้ไหมครับ