ภาพบรรยากาศวันอบรม Zero to Hero - Lotus Domino Administrator รุ่นที่ 1