ประกาศปรับปรุงระบบและโอนย้ายข้อมูลผู้ใช้งานครั้งที่ 1