ต้องการส่งเมล์ให้กับทุก Doc ที่เลือกใน View ทำไงครับ