ลบ person document ไปแล้วต้องการให้ user ใช้งานได้