ที่ Status Bar เห็นว่ามีอะไรไม่รู้แสดงออกมาโดยมันทำหลายๆครั้งมากๆ