โดยปกติแล้วการทำ backup แบบ incremental สามารถทำได้เลยหรือไม่