ภาพบรรยากาศวันอบรม Zero to Hero - Lotus Notes Developer รุ่นที่ 1 ค่ะ