ถ้าจะทำเป็น hot dr-site มีวิธีใดที่สามารถทำได้บ้างคะ